Landelijke ‘Barometer de Groene OK’ en ‘Luchtbehandeling operatiekamer complex’

Geachte leden van de NVLO,

 

Met deze brief willen wij u vragen om deel te nemen aan de Barometer Groene OK en de vragenlijst ‘luchtbehandeling operatiekamer complex’.

 

Barometer Groene OK
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het LUMC, RadboudUMC, de Radboud Universiteit en in samenwerking met Gupta Strategists is vanuit het Landelijk Netwerk de Groene OK het initiatief ontstaan de ‘Barometer Groene OK’ te ontwikkelen. Deze Barometer is bedoeld om inzicht te geven in de milieubelasting van de Nederlandse operatiekamers.

 

Wij willen u vragen om per ziekenhuis deze Barometer in te vullen. Dit in het maatschappelijk belang om inzicht te krijgen in de huidige situatie omtrent de invloed van de operatiekamers op het milieu (CO2 footprint). De resultaten worden vergeleken met het landelijk niveau en tevens een ‘standaard Groene OK’, gebaseerd op de huidige literatuur en praktijk voorbeelden die zijn onderzocht binnen het Landelijk Netwerk de Groene OK. Daarna ontvangt u een adviesrapport, waarin u informatie verkrijgt over eventuele verbeterpunten, specifiek voor uw operatiekamer.

 

Deze eerste landelijke meting zal in studieverband plaatsvinden. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met de data om gegaan. Het rapport met de specifieke data van uw ziekenhuis is alleen voor uw ziekenhuis beschikbaar. Bij de publicatie van de resultaten zullen de ziekenhuisnamen worden afgeschermd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met barometer@groeneok.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Aanmelden voor de Barometer is mogelijk via de website van de groene OK. Of door een mail te sturen naar barometer@groeneok.nl. Let op: Er wordt aangeraden op tijd te starten met het invullen van de Barometer, gezien u hier meerdere collega’s voor nodig heeft. Meer uitleg bevindt zich in het invulformat van de Barometer die u na aanmelding krijgt opgestuurd.

 

Vragenlijst ‘Luchtbehandeling operatiekamer complex’
Het energieverbruik van een operatiecomplex is wezenlijk anders dan dat van een volledig ziekenhuis. Het Landelijk Netwerk de Groene OK doet onderzoek naar het energiegebruik van luchtbehandelingssystemen van operatiekamers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op basis van de Urgenda agenda maatregel 51.

 

Ons onderzoek heeft tot doel na te gaan welke type luchtbehandelingssystemen er in Nederland zijn geïnstalleerd en wat de luchttechnische classificatie van de operatiekamer en opdekruimten is. Op basis van de ontvangen gegevens kunnen wij ziekenhuizen gaan informeren welke energiebesparende acties er ondernomen kunnen worden. Uw inbreng zal worden gebruikt om uw en andere ziekenhuizen te helpen de CO2 footprint van de OK luchtbehandelingsinstallatie te reduceren.

 

Invullen van de vragenlijst kan via de volgende link: Vragenlijst Luchtbehandeling. Er wordt geadviseerd de vragenlijst door of met een medewerker van bouwzaken/techniek in te vullen. Tijd: circa 10-15 minuten.

 

Wij vragen u de Barometer en de vragenlijst Luchtbehandeling voor 30 juni 2023 in te vullen en op te sturen.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname.

 

Hoogachtend,

 

Namens de werkgroep ‘Barometer Groene OK’ en werkgroep ‘energie’,

 

Prof. dr. Jeroen Meijerink, chirurg, Radboud UMC Prof. dr. Frank Willem Jansen, gynaecoloog, LUMC
Drs. Hans Friedericy, anesthesioloog, LUMC
Drs. Kim van Nieuwenhuizen, arts-onderzoeker, LUMC
Prof. Kristina Lauche, Chair Organizational Development and Design, Radboud Universiteit
Drs. Julia Borgers, onderzoeker, Radboud Universiteit

Dr. Roberto Traversari, TNO
Ir. Anne Brouwer, Royal Haskoning DHV Drs. Ing Jos Lans, TU Delft
Drs. Sandra Lako, anesthesioloog, Radboud UMC