Green deal voor de Groene OK

De NVLO heeft de Green Deal zorg ondertekend, waarbij zij samen met andere (wetenschappelijke) verenigingen de verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen -allen werkzaam op de OK- heeft beloofd dat zij initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling. Met de ondertekening verenigen zij zich ook in het ‘Landelijk Netwerk Groene OK’, een landelijke netwerkorganisatie die sturing geeft aan dit gezamenlijke initiatief.

 

Zakken vol afval verlaten de OK
Een groot aantal medisch specialisten stoort zich al jaren aan de vervuiling die als gevolg van opereren wordt gegenereerd. Chirurg prof. dr. Jeroen Meijerink, één van de initiatiefnemers: ‘De operatiekamers zijn een onmisbaar onderdeel van een ziekenhuis. Om operaties goed uit te kunnen voeren is echter veel energie nodig. Iedere operatie geneert daarnaast veel omgevingsonvriendelijke gassen en zakken vol afval. De operatiekamers dragen op die manier bij aan een groot deel van de CO2 uitstoot en aan de (plastic) afvalstromen die het ziekenhuis verlaten. Als het om duurzaamheid gaat valt hier echt enorm veel winst te behalen.’

 

Samen met anderen
De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Groene OK vinden het belangrijk om als professionals zelf leidend te zijn op dit onderwerp. Als geen ander zien zij namelijk wat er mogelijk is. Belangrijk is ook de samenwerking met andere partijen. Zoals ziekenhuisbestuurders, de inspectie of (vertegenwoordigers van) afvalverwerkers, farmaceuten en fabrikanten van medische hulpmiddelen. Het netwerk heeft de eerste contacten al gelegd en het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen.

 

Verduurzaming in richtlijnen
Een manier waarop het netwerk verduurzaming van zorgprocessen op de OK wil borgen is via richtlijnontwikkeling. In overleg met het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) wordt momenteel bekeken hoe duurzaamheidsaspecten vast onderdeel kunnen worden van bestaande en nieuwe richtlijnen voor de snijdende specialismen. Op basis van onderzoek en literatuur kunnen bijvoorbeeld handvatten worden geformuleerd.