Organisatie

De NVLO is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de leidinggevende van de operatieafdeling te ondersteunen door het aanbieden van allerlei vormen van inhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en door het netwerken te stimuleren. Ook juridische ondersteuning wordt geboden doordat de NVLO aangesloten is bij een vakbond. Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die vorm geven aan de operatieve zorg in Nederland.

Het geven van management training, scholing, bijscholing en het organiseren van themamiddagen en congressen voor de leidinggevende is een belangrijk middel om gesteund te worden bij de uitoefening van de functie.

De NVLO heeft als communicatiemiddel de NVLO website en zij heeft een vaste plaats in het OK Visie Magazine en de OK Visie Krant. Voor informatie over bijeenkomsten stuurt het congressecretariaat nieuwsbrieven.

 

Bestuur

Mimoen Ahmidi, manager Zorg Alrijne Zorggroep, bestuurslid voorzitter. 

Ruud Tromp, interimmanager, bestuurslid, onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de themadag. 

Yvonne van der Velde, zorgmanager poliklinische operatiekamers, preoperatieve poli’s en OK-projecten, Haaglanden Medisch Centrum, als bestuurslid onder andere verantwoordelijk voor het secretariaat, de themadag en communicatieonderdelen. 

Femke Wienen, manager Zorg OK Isala; bestuurslid penningmeester. 

Marianne van der Jagt, hoofd Opnameplanning, POS/Pijnpoli & transferafdeling in het Ikazia Ziekenhuis, als bestuurslid onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het najaarscongres.

Van links naar rechts: Mimoen Ahmidi, Yvonne van de Velde, Ruud Tromp, Marianne van der Jagt en Femke Wienen.